સાંપ્રત પ્રવાહો
Book Review – Narendra Modi, The Man, The Times

Book Review – Narendra Modi, The Man, The Times

Narendra Modi, let me define him with a widely used quote here, “You can love him, you can hate him, but you just can’t ignore him”. Well, with 2014 elections in the limelight these days, media, social media, people, journalists and common man is going berserk about who is going to be the next PM. Long debates, futile arguments and discussions are everywhere. Amidst all this, Tranquebar Press released a book about the man himself penned down by Nilanjan Mukhopadhyay which caught my attention. I am not a keen follower of politics but I am not ignorant too. So, I thought why not give this book a shot and learn more about the man who is the reason behind tremors felt by almost every medium of mass media.

The book begins with how the idea of writing about the man was conceived. Nilanjan Mukopadhyay was not really sure if Narendra Modi would open up to him and would provide him with enough information, facts and trivia for his research. Well, the book is a proof of the fact that it actually happened and how has been candidly explained in the book. Author’s first meeting with the CM of Gujarat at his office and then about the series of meetings that followed.

The book has got close to 400 pages and focusses on almost each and every aspect of Narendra Modi’s life. Right from his childhood to how he came into the power, so much so that the world knows him now for all the right and wrong reasons depending on how they look at the things.

The progress of Gujarat, the challenges faced by the man, Gujarat riots, Earthquake and recovering from everything that happened and the challenges thrown by the situations on the man have been dealt in the book quite logically, I personally felt so. At times, the author endorses Modi’s actions but never fails to criticise him too as and when required as per his sensibilities.

Overall, I enjoyed reading this book. Though it took me quite some time to finish this one but now I have an idea about what is Narendra Modi all about and I am eager to know what future holds for the man who is considered as the next big thing for our nation.

Book Source : Publisher
Publisher : Tranquebar Press
ISBN : 978-93-82618-47-8

Share this Story

Related Posts

ભેળપુરી સમાચારપત્ર

ખટ-મીઠ્ઠી ભેળપુરી હવે સીધા તમારા મેઈલ પર મેળવો.

About Yatin Gupta

Yatin Gupta

Mr. Yatin Gupta is a blogger and avid book reader. He has a certain quality which spreads humor almost at his will. He is one of the most popular person on Twitter.

તાજા લેખો

ગોંડલના મહારાજા ભગવતસિંહજીએ એક કંસારાની દુકાન બહાર ફૂટપાથ પર વાસણો ભરેલો કોથળો જોયો ત્યારે…

ગોંડલના મહારાજા ભગવતસિંહજીએ એક કંસારાની દુકાન બહાર ફૂટપાથ પર વાસણો ભરેલો કોથળો જોયો ત્યારે…

ઓટીજી (ઓવન) અને માઈક્રોવેવ બંને વચ્ચે આ ફરક છે – ઘણાને ખબર જ નથી એ ચોંકી જશે

ઓટીજી (ઓવન) અને માઈક્રોવેવ બંને વચ્ચે આ ફરક છે – ઘણાને ખબર જ નથી એ ચોંકી જશે

સ્પૅનમાં સાઈકલ રેસ દરમિયાન એક પ્રતિસ્પર્ધીની સાઈકલમાં પંક્ચર થઈ ગયું ત્યારે…

સ્પૅનમાં સાઈકલ રેસ દરમિયાન એક પ્રતિસ્પર્ધીની સાઈકલમાં પંક્ચર થઈ ગયું ત્યારે…

જયારે કોર્ટની બહાર ચા વેચનારાની દીકરી એ જ કોર્ટમાં જજ બની અને પછી…..

જયારે કોર્ટની બહાર ચા વેચનારાની દીકરી એ જ કોર્ટમાં જજ બની અને પછી…..

પાકિસ્તાન સેમી-ફાઈનલ માં આવી શકે છે – આ રહ્યો રસ્તો જે પાકિસ્તાની પ્લેયર્સને ખબર છે

પાકિસ્તાન સેમી-ફાઈનલ માં આવી શકે છે – આ રહ્યો રસ્તો જે પાકિસ્તાની પ્લેયર્સને ખબર છે

87 વર્ષીય આ પટલાણીએ જીતી લીધા કરોડો ભારતીયોના દિલ – વિડીયો કલીપ જોવા જેવી છે

87 વર્ષીય આ પટલાણીએ જીતી લીધા કરોડો ભારતીયોના દિલ – વિડીયો કલીપ જોવા જેવી છે

ભારતમાં પ્રથમ ક્રિકેટ ઇસ 1721માં અહિયાં રમાયું હતું – આ રાજ્યનો ક્રિકેટ સાથે ખુબ જુનો સંબંધ છે

ભારતમાં પ્રથમ ક્રિકેટ ઇસ 1721માં અહિયાં રમાયું હતું – આ રાજ્યનો ક્રિકેટ સાથે ખુબ જુનો સંબંધ છે

error: Content is protected !!