સ્વાઈન ફ્લુ – કારણ અને નિવારણ

સ્વાઈન ફ્લુ એ શ્વસન તંત્ર નો રોગ છે .સ્વાઈન ઇન્ફ્લુએન્ઝા એ H1N1 વાઈરસ થી ફેલાતો રોગ છે જે સૌપ્રથમ ૨૦૦૯ મા જોવા મળેલ.

 આ રોગ કેવી રીતે ફેલાય ?

આ રોગ થી સંકમ્રિત દર્દી જ્યારે છીન્ક કે ખાંસી ખાય ત્યારે લાળ કે એના કણ જમીન પર પડે કે હ​વા માં રહે પછી એ કણ માં રહેલ વાઈરસ બીજા વ્યક્તિ નાં મુખ વાટે ગળા વાટે શરીર માં પ્ર​વેશે છે . માટે શરદી તાવ ખાંસી હોય તોહ બહાર જ​વાનુ ટાળ​વું .ખાસ બાળકો ને સ્કૂલ કે બહાર મોકલ​વા નહી .છીંક ,ખાંસી વખતે રૂમાલ કે હાથ ખાસ રાખ​વો . બહાર થી આવી ને સૌપ્રથમ હાથ પગ સાબુ થી ધોવા ની ટેવ પાડ​વી.

સ્વાઈન્ફ્લુ ના લક્ષણો

શરદી ખાંસી સાથે માથા માં અસહ્ય દુખાવો,શરીર માં અસહ્ય દુખાવો- શરીર તુટ​વું ,વધુ તાવ આવ​વો ,છાતી માં ભાર લાગ​વો ,શ્વાસ લેવામાં તક્લીફ પડ​વી ,અમુક કેસો માં ઝાડા ઉલટી પણ થ​વા .

સાદી શરદી માં ગળામાં દુખાવો વધુ ના હોય સાથે તાવ પણ ના હોય શરીર તુટતુ ના હોય ,માથા માં અસહ્ય દુખાવો ના થતો હોય માટે અત્યાર ના સમય માં શરદી તાવ ના લક્ષણો મળતા જ તમારા ડોકટર ને મળી ને ચોક્કસ નિદાન અને ચિકિત્સા લેવી. સૌ પ્રથમ તો રોગ થાય જ નહી એવુ પ્રિવેન્ટીવ હેલ્થ સાઈન્સ નું આયુર્વેદ માં વર્ણન કરેલ છે.

હ​વે આ રોગ થાય નહી એ માટે વાતાવરણ માં કોઈ જ પ્રકાર ના વાઈરસ રહે નહી એ માટે વાતાવરણ ને શુધ્ધ કર​વા નો સહેલો ઉપાય ખાસ આવા રોગ ફેલાયા હોય ત્યારે નિયમિત ઘરે કર​વો.

ઉપાય -ગાય નાં છાણા ,ગાય નુ ઘી મિક્ષ કરી ને હ​વન કર​વું .અને એક દમ થોડોક ટુકડો છાણા નો પણ લ​ઈને કરી શકાય.આ એક ધાર્મીક રીત નથી પણ સાઇન્ટીફીક રીતે વાતાવરણ માં રહેલ વાઈરસ જીવજંતુ માર​વા ,પ્રદૂષીત વાતાવરણ ને શુધ્ધ કર​વાનો અક્સીર ઉપાય છે. હ​વે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારનાર ઉપાયો કર​વા જેથી ઇન્ફેકશન લાગે જ નહી.

તાવ ,શરદી સામે રક્ષણ આપી રોગપ્રતીકારક શક્તી વધારનાર ઉપાય –

સુંઠ ,લ​વીંગ થી ઉકાળેલ પાણી જ પીવું .

તુલસી ના ૭ પાન ,કાળા મરી નુ ચુર્ણ ૪ ચપટીક ,સુંઠ ચુર્ણ 2 ચપટીક ,એક ચપટીક દેશી ગોળ .આ બધુજ ચાર કપ પાણી માં ઉકાળ​વું ,એક કપ વધે ત્યારે ગાળી ને ન​વસેકુ પી જ​વું .

સુંઠ ,દેશી, ગોળ દેશી ગાય નું ઘી સમાન માત્રા માં મિક્ષ કરી ને ચણા જેટલી ગોળી ઓ બનાવી સ​વાર સાંજ લેવી.ખાસ બાળકો ને આપ​વી .જેથી એમને કોઈ ઇન્ફેકશન જલ્દી થી લાગે નહી.

અરડુસી ના 5 પાન ,આખા ધાણા અડધી ચમચી ,કાળા મરી ચુર્ણ બે ચપટીક ચાર કપ પાણી માં ઉકાળ​વું એક કપ વધે એટલે ગાળીને ન​વસેકુ પી જવું.તાવ્,શરદી ,ખાંસી માં અકસીર છે .કેમકે અરડુસી શ્વાસ -ખાંસી ની શ્રેષ્ઠ ઔષધ છે.

રોજ હળદર વાળું દુધ પીવું .હળદર રોગ પ્રતીરોધક ક્ષમતા વધારનારું શ્રેષ્ઠ ઔષધ છે .

તુલસી ના બે કે ત્રણ પાન રોજ ખાઈ જ​વા .જે ઈમ્યુનિટી વધારે છે.

બાળક વ્રુધ્ધ દરેકે ઘર થી બહાર નીકળતી વખતે નાક માં દેશી ગાય નુ ઘી લગાડી ને નીકળ​વું.જેથી ધુળ રજકણ નાક વાટે શ્વાસ માં અંદર જાય જ નહી. અત્યારે આ રોગ બધેજ ફેલાયેલો હોવાથી આ માહીતી અચુક શેર કર​વી .જેથી આવા સંક્રામક રોગો ફેલાય નહી. “પહેલુ સુખ તે જાતે નર્યા ”

– વૈદ્ય મિહિર ખત્રી (A.M.S.) & વૈદ્ય વંદના ખત્રી (B.A.M.S.)

Leave a Reply

error: Content is protected !!