વોટ્સ એપ સર્વિસ એક્સટેન્ડ કરો

કહેવાય છે ને ગમે તેટલી ટેક્નોલોજી શાર્પ બને પણ અમદાવાદીઓ પાસે એનો ઉપાય હોય જ!! તો આવા જ એક ભેજાબાજ કડવા અમદાવાદી એ વોટ્સએપ એક્સટેન્ડ કરવાનો ઉપાય શોધી કાઢ્યો છે. … Read More

એક્ઝામ દેને ચલે હમ..!!

સરસ મજ્જા ની શિયાળા ની ઠંડી પડી રહી છે અને GTU સંલગ્ન કોલજો માં પણ વિન્ટર સિઝન એક્ઝામ ચાલી રહી છે ત્યારે મને આ લેખ લખવા ની ધગશ જાગી અને … Read More

શિયાળાની ઠંડી સવારના નુસખા

સરસ મજ્જાની ઠંડી ની સિઝન ની શરુઆત થઈ ગઈ છે. રોજ સવારે પેપર વાંચો તો માઈનસ ડિગ્રીના ન્યુઝ વાંચવા મળતા હોય છે. ત્યારે કડવો અમદાવાદી નામના ભેજાબાજ મલ્ટીટેલેન્ટેડ માણસે શિયાળા … Read More

error: Content is protected !!