તું મારો વરસાદ

આજે ફેબ્રુઆરી મહિનાનો ૧૪મો દિવસ છે પણ તોય આજે વરસાદ પડ્યો. લગ્નમાં હાજરી પુરાવા આવેલા બધા કહી રહ્યા હતા કે ખરુ કહેવાય અત્યારે વરસાદ! કોઇક તો એવુય બોલ્યુ’તું કે, આ … Read More

ક્યારે બદલાશે રીતિ??

ચર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્રર… અચાનક બ્રેક મારવી પડીને માઇક્રાનાં ટાયરે આસ્ફાલ્ટી સડક પર કાળા લિસોટા સાથે અવાજ કર્યો. ને એ સાથે જ રીતિ સ્વગત બોલી,”ઉફ્ફ ફરી ટ્રાફિક-જામ”.ટ્રાફિક ને લીધે ગાડી રોકાઇ ગઇ પણ … Read More

અંતિમ નિર્ણય

ઘરનું વાતાવરણ સહેજ ડહોળાયેલુ છે. બહાર તો અત્યારે શાતા-પ્રદ સમુદ્રી પવન મંથર ગતિએ વાઇ રહ્યો છે પણ અર્તના આજે બફારો અનુભવી રહી છે. હજી માંડ ૧૫ મિનિટ પહેલા તો કિશરા … Read More

error: Content is protected !!