ડરના મના હૈ

ડરના મના હૈ

અગોચર વિશ્વનો પહેલો ભાગ ના વાંચ્યો હોય એમને સૌ પ્રથમ પહેલો ભાગ વાંચવો. અહી ક્લિક કરો “કશું નહી હેતલ. એ બધી વાત તું જવા દે. પણ હું ખરેખર ખોટો હતો” “કઈ વાતે?” “કે ભૂત પ્રેત નથી હોતા” “કેમ? કાલે તો ...

Read more

ડરના મના હૈ

અમાસની ઘોર અંધારી રાત, તારાઓની ઝાંખી રોશની ધરતીના ફલક પર રેલાતી હતી. રસ્તા પર કોઈ અવરજવર જણાતી નહતી. આસપાસની પ્રકૃતિ પણ પડખું ફેરવીને ગાઢ નિંદ્રામાં સવારના સૂરજની વાટ જોતી હતી. અમનની કારની હેડ-લાઈટ આ અંધારાને રોડની મધ્યમાંથી બે ભાગમાં વિભાજીત ...

Read more

ભેળપુરી સમાચારપત્ર

ખટ-મીઠ્ઠી ભેળપુરી હવે સીધા તમારા મેઈલ પર મેળવો.

ફેસબુક

તાજા લેખો

error: Content is protected !!