પ્રવાસ

પ્રવાસ

એક રૂપિયા બરાબર ૬૦ અપ ડોલરનો રેશિયો આજે પાંચ વર્ષના બાળકથી માંડીને બધાને ખબર છે. ડોલરની સરખામણીએ આજે રૂપિયાનું સ્તર ઘણું ગગડ્યું છે. અંગ્રેજોની ચુંગાલમાંથી ભારત આઝાદ થયું એ વખતે ૧ ડોલર અને ૧ રૂપિયાની કિંમત બરાબર હતી. પરંતુ, આજે ...

Read more

ભેળપુરી સમાચારપત્ર

ખટ-મીઠ્ઠી ભેળપુરી હવે સીધા તમારા મેઈલ પર મેળવો.

ફેસબુક

તાજા લેખો

error: Content is protected !!