૫૦ લાખ પરિવાર અને ૩ કરોડ લોકોએ આ રીતે એક સાથે પ્રાર્થના કરીને રચ્યો ઈતિહાસ – જાણો વિગત

આરએસએસ કુટુંબ સખા જ રવિવારે સાંજે 5:30 વાગ્યે, દેશ-વિદેશમાં વસતા સંઘ પરિવાર સાથે સંકળાયેલા લોકોના ઘરોમાં – ‘નમસ્તે સદા વત્સલે માતૃભૂમિ તવ્ય હિન્દુ ભુમ્મે સુખ્વન વર્ધિધામ’ (ઓ પ્રેમાળ માતૃભૂમિ! (હંમેશાં) … Read More

વરસાદી કાવ્યો

મઝ્ઝાનું સપનું…. મમ્મા,કાલે તો મને સપનું આવ્યું ‘તું…..એવું મઝાનું સપનું કે ના પૂછો વાત…. સપનામાં તો મારી ચાલુ થઈ ગઈ છે સ્કૂલ પણ વર્ગ હતા માત્ર સાત…. પહેલો વર્ગ ભગવાન … Read More

હિસાબ ચુકતે !!!!

હીસાબ ચુકતે !!!! તમારી પીત અને અમારો વિશ્વાસ, જુદાઇની આ ઘડી – હીસાબ ચુકતે ! રોચક દીલોના આ રસીલા સ્મરણો, ને આંખોમાં આંસુ – હીસાબ ચુકતે ! અમારી મનાઈ તોયે … Read More

ફરી સાંજે કદમ વળ્યા તારી ગલી માં

…કરચ !! ફરી સાંજે કદમ વળ્યા તારી ગલી માં યાદો કરચ થઇ ને અણીયાણી વાગી સંભળાઈ ઓટલેથી ટોળાની ઘુસપુસ વસ્તી વધી ગઈ આજકાલ પાગલોની બારણે તાળાનો હજુ એ જ ઇન્તેઝાર … Read More

કવિતા કોર્નર

એમ થોડું કઈ ચાલે !! ઉઘાડ્પગે મળવા આવું ગજવે વસંત ઘાલીને સુગંધ નામે વગડો દઈ દે એમ થોડું કઈ ચાલે દિલના ક્યારે રોપેલા લીલ્લાછમ્મ વિશ્વાસો પર તું સુક્કે સુક્કો શ્વાસ … Read More

error: Content is protected !!