ઘરડાઘર (ભાગ ૪)

મનમાં વરસો થી સંઘરેલી વાતો જાણે બહાર નીકળી રહી હોય અને મન હળવું થઇ રહેલ હોય એવું દશરથભાઈ ને જોઇને લાગતું હતું. વિજયાબેન બધું સમજતા હતા અને જાણતા હતા કે … Read More

ઘરડાઘર (ભાગ ૩)

‘ઘરડાઘર’ ના અગાઉ ના ભાગ ૧ અને ૨ વાંચવા અહી ક્લિક કરો ‘આજે કેમ આટલા ખુશ દેખાઓ છો?” – રોટલી વણતા વણતા વિજયાબેને દશરથભાઈની આંખોમાં હરખ વાંચ્યો હોય એમ બોલ્યા … Read More

ઘરડાઘર (ભાગ ૨)

“તમને યાદ પણ છે…. ૧૩ દિવસ પછી આપણા લગ્નને ૫૦ વર્ષ પુરા થશે…” દશરથભાઈ ની સાથે સાથે ચાલી રહેલા વિજયાબેને વાત ની શરૂઆત કરી (“ઘરડાઘર ભાગ ૧” હજુ ના વાંચ્યો … Read More

ઘરડાઘર (ભાગ ૧)

દેશના ખુબ જ વિકાસશીલ અને જાણીતા એક શહેર ના કોઈ એક ખૂણા નું દ્રશ્ય. કોઈ ચિંતામાં બેસી રહેલા, કોઈ એક બીજા સાથે ગપ્પા લગાવતા તો કોઈ કાંપતા હાથે દાઢી કરતા, … Read More

error: Content is protected !!