‘મેં ઝાંસી નહીં દૂંગી…’ રાણી લક્ષ્મીબાઈના જીવનની અજાણી વાતો જરૂર વાંચજો

‘चमक उठी सन सत्तावन में, वह तलवार पुरानी थी…खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी’, કવિ સુભદ્રા કુમારી ચૌહાણ દ્વારા રચાયેલ આ રચના આપણા દિમાગમાં ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈની … Read More

error: Content is protected !!