મહાકવિ કાલિદાસ ની ચતુરાઈ – વાંચવા જેવી બોધકથા

મહાકવિ કાલિદાસ રાજા વિક્રમાદિત્યનાં મુખ્ય દરબારી હતાં. એક વખત રાજાએ તેમને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો. “મહાકવિ, તમે ખુબ જ વિદ્વાન છો પરંતુ તમારૂ શરીર તમારી બુદ્ધિ અનુસાર સુંદર નથી. એનું શું … Read More

error: Content is protected !!