ઘણી જૂની માન્યતાઓ માટે ડો. આઈ કે વીજળીવાળા ના સચોટ જવાબ

[1] બાળકના જન્મ પછી માતાએ કાને બાંધી રાખવું જોઈએ, નહીંતર પવન ઘૂસી જાય આ સાવ વાહિયાત વાત છે. આ તો પગમાં પથ્થર વાગે અને કાનનો પડદો તૂટી જાય એવો ઘાટ … Read More

આજની પેઢી માટે ખુબ જ ઉપયોગી અને જરૂરી – શુકન-અપશુકન ની સાચી સમજણ

કેટલાક શુકન-અપશુકન જે આપણા સમાજમાં ભ્રાંત (ખોટી) રીતે સ્થિર થઇ ગયા છે તેની સાચી સમજણ :  ૧. શનિવારે માથામાં તેલ ન નખાય. અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરમિયાન રવિવાર રજાનો દિવસ જાહેર થયો … Read More

error: Content is protected !!