રોજીંદા વપરાશની આ 10 વસ્તુઓ એક્સપાયરી ડેટ સાથે આવે છે – તમે કઈ Expired આઈટમ યુઝ કરો છો?

બજારમાંથી કોઈપણ વસ્તુ ખરીદતા પહેલા એની મેન્યુફેક્ચરિંગ તારીખ અને એક્સપાયરી ડેટ ચેક કરવાનું કેટલું જરૂરી છે એ તો આપ સૌ જાણો જ છો. કોઈપણ ચીજવસ્તુંઓની એક્સપાયરી ડેટ ખૂબ જ મહત્વની … Read More

અમુક પાત્રો જિંદગીમાં સતત ઉકળ્યા કરે

જીવનમાં ઘણું બધું રહીં જાય છે, ઘણી વ્યક્તિઓ છૂટી જાય છે. સ્કુલ જઈએ ત્યારે ઘરનો સાથ છૂટતો જાયછે. ભણવા માટે શહેર છોડી એ ત્યારે ઘર જ છૂટતું જાય છે. બાર … Read More

error: Content is protected !!