દેશ માટે ખુશીના સમાચાર, ચીન છોડીને આવી રહી છે આ કંપનીઓ ભારતના આંગણે

ટ્રમ્પ દ્વારા કોરોના વાયરસ માટે સતત ચીનને જવાબદાર ગણવાથી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો કલંકિત થયા છે. આનાથી તેમના વ્યવસાયિક સંબંધોને અસર થઈ છે. આવી સ્થિતિમાં, અમેરિકન કંપનીઓ પણ તેમના ઓપરેશનને … Read More

error: Content is protected !!