સુરતની ફક્ત 8 મા ધોરણની બાળકી ગર્ભવતી થઈ અને ઘરનાથી બચવા જે કાંડ કર્યો એ વાંચી રૂંવાટા ઊભા થઈ જશે

મિત્રો, હાલ ગુજરાતના સુરતથી એક સનસની કિસ્સો સામે આવી રહ્યો છે. એક કિસ્સો કે જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. માતા-પિતાને ઉછેર એક બાળકની ભૂલ પર ભારે પડી ગઈ હતી. જ્યારે … Read More

error: Content is protected !!