આ બાદશાહ એક દિવસમાં ખાઈ જતો હતો 35 કિલો ભોજાન, દરરોજ લેતો હતો ઝેરનો સ્વાદ

દુનિયાભરમાં ખાદ્યપદાર્થોની કોઈ કમી નથી, પરંતુ દરરોજ લગભગ 35 કિલો ખાવું કોઈ સાધારણ બાબત નથી. સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે પહેલવાન, જે આનાથી ઘણું વધારે ખાય છે, પરંતુ … Read More

error: Content is protected !!