ગુજરાતનો રાજા જે રોજિંદા ખોરાક સાથે લેતો હતો ઝેર

વિશ્વભરમાં ખોરાકની અછત નથી, પરંતુ દરરોજ 35 કિલો જેટલું ખાવાનું સામાન્ય નથી. સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે કે કુસ્તીબાજો, જે વધુ ખોરાક લે છે, પરંતુ દિવસમાં ભાગ્યે જ 35 કિલો. … Read More

error: Content is protected !!