સૂતી બાળકીના શ્વાસ સાથે વિચિત્ર અવાજ આવતો હતો, માતાએ શર્ટનું બટન ખોલ્યું, જોઇને રહી ગઇ દંગ

આ વિશ્વમાં, માતાને ભગવાનનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે કારણ કે ભગવાન હંમેશાં આપણી સાથે રહી શકતા નથી, તેથી જ તેણે એક માતાની રચના કરી છે જે હંમેશાં અમારી સાથે પડછાયાની … Read More

error: Content is protected !!