મિતુભા ના યાદગાર પ્રસંગો

પ્રસંગ – ૧ કોઇ બાબતમાં ખબર જો ઓછી પડે તો મૌન શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. આમ જુવો તો કોઇના પણ અજ્ઞાન ઉપર મજાક ઉડાડવી સારી વાત નથી જ. પણ ક્યારેક કોઇ … Read More

દિલ છે તો દૂધપાક છે

હમણાં એક મિત્ર સાથે કીટલી પર ચા પીધા પછી મેં પૈસા આપવાનો વિવેક કર્યો તો એ કહે “દિલ છે તો દૂધપાક છે, એશ કરને બકા!” લો બોલો! હવે સાત રૂપિયાની … Read More

error: Content is protected !!