સીએમ યોગીએ મેરઠના 63 બંગાળી હિન્દુ પરિવારોનું ભાગ્ય બદલ્યું, ઘર અને જમીન સાથે આપી મોટી ભેટ

મેરઠના સીડીઓ શશાંક ચૌધરીએ જણાવ્યું કે હસ્તિનાપુર નગર પંચાયતમાં 63 વિસ્થાપિત પરિવારો રહે છે. હવે જ્યારે તેમને નવી ઓળખ મળી છે, ત્યારે સમગ્ર હસ્તિનાપુર વિસ્થાપિત પરિવારો સાથે ખુશ છે. તેમણે … Read More

નિવૃત્તિ ની વૃત્તિ

“દરજી નો દીકરો જીવે ત્યાં સુધી સીવે” આવી કોઈક કહેવત આપણે બધાં નાના હતાં ત્યારે સાંભળી હતી. અત્યારે ઘણી એવી વ્યક્તિઓ છે જેને માટે આ કહેવત બરોબર લાગુ પડે છે. … Read More

ખુરશી….

રાજા ભોજ જ્યારે જ્યારે વીર વિક્રમના સિંહાસન પર બેસવા જતાં ત્યારે એક પૂતળી એને રોકતી અને ભોજને વિક્રમની એક એડવેન્ચર સ્ટોરી સંભળાવતી. પૂતળી ભલે વિક્રમને પરાક્રમી કહેતી પણ એ બધો … Read More

સાંસદો માટે નવા ભથ્થાઓની કેટલીક દરખાસ્તો

એક સમાચાર મુજબ ભારતીયોની મીડિયન ઉમર ૨૫.૯ છે. એટલે કે ભારતની અડધી વસ્તી ઉમરમાં ૨૫ વરસથી ઓછી અને બાકીની અડધી વસ્તીની ઉંમર ૨૫ થી વધુ છે. અને ચોકાવનારુ જુનું સત્ય … Read More

error: Content is protected !!