મુસીબતમાં અગણિત નોટો છાપી RBI કેમ નથી કરતી મદદ? જાણો હકીકત

ઘણા લોકોના મનમાં એવો સવાલ આવતો હશે કે આખરે જયારે દેશની અર્થ વ્યવસ્થા સંકટ માં હોય છે ત્યારે RBI અગણિત નોટો છાપી ને સરકારને મદદ કેમ નહિ કરતી હોય. ખાસ … Read More

error: Content is protected !!