કોરોનાથી બચવા માટે ફળો અને શાકભાજીને કરો આ રીતે સાફ

આ સમયે વિશ્વભરમાં કોરોના વાયરસનો ફાટી નીકળ્યો છે. લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સની મદદથી વાયરસને ફેલાતા અટકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ભારત સરકારે 21 દિવસના લોકડાઉનને સૂચના આપી છે, જેથી દરેક લોકોએ … Read More

error: Content is protected !!