લોકડાઉન વચ્ચેનો મોટો નિર્ણય : દર મહિને 10 હજાર રૂપિયાની ગેરેંટીડ કમાણી, યોજનામાં નાણાંનું રોકાણ કરી શકાય છે

કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની મંજૂરી બેઠકમાં વડા પ્રધાન વંદના યોજનાની મુદત આગામી 3 વર્ષ માટે વધારવાની દરખાસ્તને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. અગાઉ, આ યોજનાનો સમયગાળો 31 માર્ચ 2020 ના રોજ સમાપ્ત થયો … Read More

error: Content is protected !!