વાસ – પ્રેમ કરો તો ગુલેરી અને માણેક જેવો – અમૃતા પ્રીતમની વાર્તા ‘બૂ’ નો ગુજરાતી અનુવાદ

આંગણે ઘોડી હણહણી. ગુલેરી દોડીને અંદરથી બહાર આવી. ઘોડીનો અવાજ એ ઓળખી ગઇ હતી. ઘોડી એના પિયરથી આવી હતી. ગુલેરીએ ઘોડીની ગરદન પર એ રીતે માથું ટેકવી દીધું જાણે કે … Read More

શ્રદ્ધા અને સમજણ – આ જ જીવન છે

ઓફિસ જવા માટે નીકળતાં માણસને ખબર નથી કે એ સાંજે ઘરે પાછો ફરી શકશે કે કેમ ? પણ સૌ કોઇ એવી ખાત્રી સાથે નીકળે છે કે સાંજ પડ્યે એ ઘરે … Read More

error: Content is protected !!