દેખ લે તું દેખતે હુએ કૈસા દિખતા હૈ!

ગાંધીજીનાં ત્રણ વાંદરા એટલે? બુરા મત સુનો, બુરા મત દેખો, બુરા મત કહો… આજનાં માનવીને આવું કહીએ તો તે શું જવાબ આપે? કાન હોય અને કાનને બંધ કરવા માટે ઢાંકણું … Read More

પોતપોતાના વિચાર વહેંચતા માણસો

બે આર્ટીકલ પછી આવું કહેવું જરાય યોગ્ય નથી છતાં એક ચોખવટ કરવી છે. આ કોલમ ફક્ત સ્ત્રી પુરુષોના સબંધને દર્શાવતી કે ફક્ત એમને લગતી કોલમ નથી. ‘હું,તું અને આપણે’માં સ્ત્રી-પુરુષ … Read More

માન કે ના-માન

એક પુરુષ ધન મેળવવા માટે લક્ષ્મીને પૂજે, જ્ઞાન મેળવવા માટે સરસ્વતીને પૂજે અને શક્તિ મેળવવા માટે આદ્યશક્તિને પૂજે. આજ પુરુષને સ્ત્રી ફક્ત એક મહાદેવ જેવા ભોળા ભગવાનને પૂજીને મેળવે. જોવો … Read More

આજની નારી

આજની નારીને એ સમજવું રહ્યું કે તેમની વીતેલી પેઢીએ કેટલી મહેનત કરી હશે ત્યારે આજે એ દેહમાં શ્વાસ ભરીને જીવી શકે છે. સદીઓથી સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચે એક ઘર્ષણ ચાલી રહ્યું છે. … Read More

પેકેટ્સ – દરેક યુવા યુવતીઓ એ સમજવા જેવો લેખ

જુવાની હિલોળા લે અને બુઢાપો જવાન થવા થનગને એવો તહેવાર એટલે નવરાત્રી. ગયી નવરાત્રિથી તૈયારી શરુ કરી હતી છેક ત્યારે જઈને આ નવરાત્રી માણી શકાય છે. ‘સો કોલ્ડ’ એટલે કાયમના … Read More

યુવા પેઢી – the next generation

Ask the young. They know every thing. – Joseph Joubert, French Moralist. ઉપરનાં વાક્યનો અર્થ છે કે યુવાનને પૂછો તેમને બધું ખબર છે. શું ખરેખર તેને બધું ખબર છે? ખાસ … Read More

error: Content is protected !!