એક દૂજે કે લિયે – કોલેજમાં મળેલા ગુજરાતી અને મરાઠી બ્રાહ્મણ ની પ્રેમગાથા

‘સર, હું મહેશ જોશી. મારી દિકરી આપની કોલેજમાં છેલ્લા વર્ષમાં ભણે છે. મારે એના વિષે થોડી વાત કરવી છે.’ એક દિકરીના વાલી, મારી પાસે, તેમની દિકરી અંગે કંઇક કહેવા આવ્યા … Read More

વાસ – પ્રેમ કરો તો ગુલેરી અને માણેક જેવો – અમૃતા પ્રીતમની વાર્તા ‘બૂ’ નો ગુજરાતી અનુવાદ

આંગણે ઘોડી હણહણી. ગુલેરી દોડીને અંદરથી બહાર આવી. ઘોડીનો અવાજ એ ઓળખી ગઇ હતી. ઘોડી એના પિયરથી આવી હતી. ગુલેરીએ ઘોડીની ગરદન પર એ રીતે માથું ટેકવી દીધું જાણે કે … Read More

error: Content is protected !!