અલ્યા આ સચિન કોણ છે? – સચિન તેંદુલકર ના જીવન પરની રસપ્રદ પોસ્ટ

ભારતમાં રહેનાર કોઈ વ્યક્તિ જો આવો સવાલ કરે તો એને કદાચ એનાં ગાલ પર ‘એકાદ બે પડી જાય’ એવું બને કારણકે ભારતમાં અત્યારસુધીમાં બે જ સચિનો પ્રખ્યાત થયાં છે, એકતો … Read More

error: Content is protected !!